Triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 08/08/2023 04:25
Ngày 18/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (NN) trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Sản phẩm Bột tía tô Đông Triều của HTX Nông nghiệp sạch Đông Triều, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong đạt hạng OCOP 4 sao năm 2022
Sản phẩm Bột tía tô Đông Triều của HTX Nông nghiệp sạch Đông Triều, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong đạt hạng OCOP 4 sao năm 2022
Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2025 nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX NN theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTX NN gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh NN tham gia, đưa HTX NN trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành NN và xây dựng nông thôn mới.
Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2025, số lượng HTX NN hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 60% trở lên trong tổng số HTX NN cả nước; xây dựng ít nhất 300 mô hình HTX NN điển hình hoạt động hiệu quả, có nhiều thành viên tham gia; doanh thu bình quân/HTX NN đạt từ 05 tỷ đồng/năm trở lên; phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh ở mỗi địa phương, ngành hàng; mở rộng số lượng thành viên, quy mô kinh doanh, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác giữa các HTX; vận động từ 40 - 45% tổng số hộ nông, lâm, ngư nghiệp tham gia thành viên HTX NN; Giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích sản xuất NN tăng ít nhất 10%; doanh thu tăng ít nhất 20%; khoảng 30% HTX NN có liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu có trên 3.000 HTX NN ứng dụng công nghệ cao, áp dụng biện pháp thực hành nông nghiệp tốt (GAP), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; có khoảng 30% cán bộ quản lý HTX NN (Ban giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát) được đào tạo nghề giám đốc HTX NN theo chương trình đào tạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ sở đào tạo khác; ưu tiên đào tạo lực lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia quản lý, điều hành HTX NN; Hình thành mạng lưới khuyến nông, tổ khuyến nông cộng đồng, các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX NN.
Để đạt được những mục tiêu đề ra, Nghị quyết cũng đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như: Xây dựng mô hình HTX NN phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, ngành hàng và vùng, miền, địa phương; rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển HTX NN; tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho phát triển bền vững HTX NN; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực quản trị cho cán bộ quản lý, thành viên HTX NN; đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển HTX NN; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ phát triển HTX NN; Nâng cao vai trò cấp ủy đảng, chính quyền, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể và người dân về bản chất, vị trí, vai trò, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển HTX NN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển HTX NN với các nước trong khu vực và trên thế giới...
Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết.
Tỉnh Quảng Trị cũng đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch triển khai thực hiện h trợ phát triển HTX nông nghiệp, trọng tâm là Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triên hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển một số liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030… Trong đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2026 là: Thành lập mới được 60 HTX nông nghiệp và củng cố 01 liên hiệp HTX nông sản, thành lập mới thêm một liên hiệp HTX cho các sản phẩm chủ lực là cà phê, gỗ rừng trồng, dược liệu, lúa gạo...; Phấn đấu có trên 62% HTX nông nghiệp đạt loại tốt và khá được đánh giá theo bộ tiêu chí hiện hành; Trình độ cán bộ HTX nông nghiệp đạt: sơ cấp, trung cấp: 30% (tăng thêm 10%); cao đẳng, đại học: 20% (tăng thêm 8%). Trong đó, có 40% giám đốc HTX được đào tạo sơ cấp nghề giám đốc; Có ít nhất 10% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, phát triển kênh hàng mới có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm; Có ít nhất 24 HTX nông nghiệp tham gia chương trình OCOP và nâng sản phẩm OCOP của HTX từ 15 sản phẩm lên 30 sản phẩm; Có ít nhất 02 HTX nông nghiệp phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, gắn với du lịch nông nghiệp nông thôn, khai thác các tiềm năng sẵn có tại mỗi địa phương; Tỷ lệ HTX nông nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên đạt 25%, tập trung hỗ trợ thúc đẩy phát triển được ít nhất 15 liên kết chuỗi giá trị nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh như cà phê, gỗ rừng trồng, trẩu, dược liệu, lúa, hồ tiêu, cây ăn quả có tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài;
Kế hoạch cũng đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, gồm các giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX nông nghiệp; Củng cố, kiện toàn phát triển HTX nông nghiệp; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với HTX, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp trong phát triển HTX nông nghiệp; Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp; Giải pháp về phát triển khoa học công nghệ và liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã và giải pháp huy động nguồn lực xã hội để phát triển hợp tác xã nông nghiệp.

Tác giả bài viết: Hoa Lệ - Phó Chi cục trưởng Chi cục PTNT Quảng Trị

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

dang ky sp
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây